«Чтобы развиваться и расти необходимо держаться своих корней»

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

БАКИНСКИЙ ФИЛИАЛ ПЕРВОГО МГМУ ИМ. И.М.СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ

Бакинский филиал  Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) объявляет об открытии в новом 2020/2021 учебном году магистерской программы «Обеспечение качества лекарственных средств» по специальности «Промышленная фармация».

Образовательная программа ориентирована на подготовку магистров, умеющих  организовывать функционирование процессов фармацевтической системы качества производства лекарственных средств, осуществлять контроль соблюдения установленных требований к производству и контролю качества лекарственных средств на фармацевтическом производстве, организовывать работу персонала подразделений по обеспечению качества лекарственных средств, организовывать, планировать и совершенствовать фармацевтическую систему качества производства лекарственных средств.

Правила и сроки приема документов, необходимых для поступления, в скором времени будут размещены на официальном сайте Филиала                              (http://www.mma.edu.az).

İ.M.SEÇENOV ADINA BİRİNCİ MOSKVA DÖVLƏT TİBB UNİVERSİTETİNİN (SEÇENOV UNiVERSiTEi) BAKI FİLİALI MAGİSTRATURA PROQRAMININ AÇILMASINI               ELAN EDİR

İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin (Seçenov Universiteti) Bakı filialı yeni 2020/2021-ci tədris ilində “Əczaçılıq sənayesi” ixtisası üzrə “Dərman preparatlarının keyfiyyətinin təminatı” magistratura proqramının  açılmasını  elan edir.

Təhsil proqramı dərman  vasitələri  istehsalının əczaçılıq keyfiyyəti  sistemi proseslərinin   fəaliyyətinin təşkili, dərman vasitələrinin  istehsalına və  keyfiyyətinə nəzarət    tələblərinə  riayət olunması , dərman vasitələrinin keyfiyyət təminatı üzrə bölmələrin əməkdaşlarının işinin təşkili, dərman vasitələrinin əczaçılıq keyfiyyəti  sisteminin planlaşdırılması və təkmilləşdirilməsi kimi    bacarıqlara   yiyələnmiş    magistrlərin hazırlığına yönəlmişdir.

Qəbul üçün tələb olunan sənədlərin təqdimatı qaydaları və müddəti haqqında məlumat  tezliklə filialımızın rəsmi saytında yerləşdiriləcəkdir.  (http://www.mma.edu.az).