«Чтобы развиваться и расти необходимо держаться своих корней»

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова

HÖRMƏTLİ HƏKİMLƏR VƏ REZİDENTLƏR!

Çox saylı müraciətləri nəzərə alaraq 22 dekabr 2018-ci il tarixində Rusiya Səhiyyə Nazirliyinin İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialında keçiriləcək “MÜASİR ŞÜA DİAQNOSTİKASININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ” mövzusunda elmi praktiki konfransda iştirak etmək üçün əlavə olaraq 50 yer açılıb.

“MÜASİR ŞÜA DİAQNOSTİKASININ AKTUAL MƏSƏLƏLƏRİ” elmi - praktiki konfransında iştirak etmək üçün aşağıdakı qeydiyyat formasını doldurub göndərməyiniz xahiş edilir:

https://sechenov.edu.az/?smode=registern&fbclid=IwAR14hkkyXwz7y0MjaY-4QtdwjWKkeAIYXtzacmKvuW1qxPKr4k3wD-QIfG4